Chwilówki online — wybieramy najlepsze chwilówki online.

5 (100%) 1 vote

Chwilówki online to pożyczki krótkoterminowe udzielane klientom indywidualnym przez pozabankowe instytucje finansowe. Ich kwoty nie przekraczają kilku tysięcy złotych, a okresy spłaty — kilkudziesięciu dni. Do złożenia wniosku o chwilówkę wystarczy dostępem do Internetu. Proces wnioskowania, weryfikacja tożsamości oraz zawarcie umowy odbywają się w 100% przez online.  Oferta chwilówek jest bardzo szeroka dlatego wybór najlepszej chwilówki wymaga znajomości najwazniejszych cech tego produktu, znajomości praw i obowiązków zarówno pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy.  W niniejszym artykule, przybliżamy najwazniejsze obszary chwilówek oferowanych przez Internet.

Zasady udzielania chwilówek online regulują

 • ustawa antylichwiarska, czyli Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa o kredycie konsumenckim,
 • Kodeks Cywilny.

Zapisy ustawy antylichwiarskiej określają m.in. maksymalne koszty chwilówek online oraz wysokość opłat windykacyjnych. Nakładają także na pożyczkodawców określone obowiązki (np. konieczność posiadania 200 000 zł kapitału) i wprowadzają regułę 120 dni, ograniczającą proceder rolowania pożyczek. Ustawa o kredycie konsumenckim (chwilówka online jest rodzajem kredytu konsumenckiego) wymusza obowiązek precyzyjnego informowania o całkowitym koszcie kredytu i przedstawiania klientom formularza informacyjnego, jeszcze przed podpisaniem umowy.Kodeks cywilny definiuje m.in. maksymalną wysokość odsetek i kształt umowy pożyczkowej.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne określające prawa i obowiązki obu stron umowy nie są jednak tożsame z formalnym nadzorem. Rynek chwilówek online nie jest nim objęty. Choć każda instytucja finansowa, która chce rozpocząć działalność pożyczkową, musi znaleźć się na liście Komisji Nadzoru Finansowego i spełnić określone wymogi, instytucja w żaden sposób nie kontroluje działalności takich podmiotów. Branżowe organizacje zrzeszające pożyczkodawców (np. Polski Związek Instytucji Pozabankowych) nie mają charakteru państwowego regulatora.

Chwilówki online od firm pożyczkowych

Choć instytucje pozabankowe udzielają chwilówek różnymi kanałami (w stacjonarnych placówkach, w systemie obsługi domowej oraz online), niekwestionowanym liderem pozostaje Internet. Trudno się dziwić. Pożyczanie pieniędzy na stronie internetowej pożyczkodawcy jest szybkie i bardzo wygodne. Dodatkowe środki można pozyskać nawet w kilkanaście minut od momentu otrzymania pozytywnej decyzji. Bez wychodzenia z domu.

Zawarcie umowy na odległość — prawa i obowiązki obu stron

Możliwość zawierania umów na odległość gwarantuje pożyczkobiorcom Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jej treścią umowa zawarta na odległość to umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Skutki prawne zawarcia umowy pożyczkowej na odległość są takie same jak konsekwencje podpisania dokumentu w tradycyjny sposób, np. w siedzibie firmy pożyczkowej.

Zgodnie z prawem, do obowiązków pożyczkodawcy zawierającego umowę na odległość należą m.in.:

 • dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. Przed udzieleniem chwilówki, pożyczkodawca musi więc dokładnie zweryfikować, czy zdolność kredytowa wnioskującego okaże się wystarczająca do spłaty zobowiązania;
 • dostarczenie pożyczkobiorcy formularza informacyjnego — dokumentu, który określającego najważniejsze parametry pożyczki: koszty, zasady spłaty czy konsekwencje opóźnień;
 • udzielenie konsumentowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie. Jeśli jakiekolwiek zapisy dokumentu budzą Twoje wątpliwości, nie bój się pytać. Wyjaśnienie niejasności i kruczków jest określonym prawnie obowiązkiem pożyczkodawcy.

Umowa zawarta na odległość ma identyczną moc prawną jak ta podpisywana stacjonarnie. Obowiązki pożyczkodawcy są więc takie same jak w przypadku standardowej umowy pożyczkowej. Najważniejszym jest spłata zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami we wskazanych przez pożyczkodawcę terminach.

Chwilówki online — kwoty i okres spłaty

Kwoty dostępnych na rynku chwilówek online zależą nie tylko od konkretnego pożyczkodawcy, ale również od „doświadczenia” wnioskującego. Nowi klienci, którzy nigdy wcześniej nie zaciągali pożyczki pozabankowej, nie pożyczą więcej niż 6000 zł. Na wyższe kwoty (nawet 10 000 zł np. w Kuki.pl) mogą liczyć lojalni klienci, które terminowo spłacali poprzednie zobowiązania.
Okres spłaty chwilówki online najczęściej wynosi 30 dni (Halopożyczka, Kuki, Finbo, Polożyczka), 45 dni (LendOn, Gotówka NonStop, ExtraPortfel), 60 dni (Sloan, Wonga), a nawet 61 dni (SzybkaGotówka). Jeśli nie masz pewności, że uda Ci się spłacić pożyczkę w ciągu miesiąca, nie ryzykuj. Sięgając po tę na 60 dni, zminimalizujesz ryzyko opóźnień i związanym z tym dodatkowych kosztów windykacyjnych.

Chwilówki online na raty

Chwilówki na raty charakteryzują się tym że spłata zadłużenia jest rozłożona w czasie na 30-60-90 dni. Ilość i wysokość miesięcznych rat zależy od kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami i jest dopasowana do możliwości i preferencji pożyczkobiorcy.
Chwilówki których spłatę można rozłożyć na raty zaczynają się już od 500-1000 zł i najczęściej nie przekraczają 5000 zł. Produkt ten jest coraz częściej oferowany swoim klientom przez firmy pożyczkowe. Niektóre firmy oferuja rozłożenie spłat nawet na 24 miesiące i w resultacie takie oferty można zakwalifikować do kategorii pożyczek gotówkowych których spłata jest rozłożona na dłuższy okres. Produkty te konkureuja z ofertą banków, ale kwoty pożyczek są niższe niż te które można uzyskać w bankach pod warunkiem spełnienia wyższych wymagań wobec klientów. Jak w przypadku typowych chwilówek, wszystkie formalności dot. pożyczek na raty można załatwić przez Internet.

Całokowity koszty chwilówki online

Maksymalne koszty chwilówek definiuje Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie ustawą antylichwiarską. Zgodnie z jej zapisami, maksymalne opłaty pozaodsetkowe związane z zaciągnięciem chwilówki online nie mogą przekroczyć 25% całkowitej kwoty chwilówki (część stała) oraz kolejnych 30% w skali roku (część zmienna). Maksymalna wartość odsetek wynosi 10% w skali roku, co stanowi równowartość 4-krotności stopy lombardowej NBP.

Jakie odzwierciedlenie w praktyce mają zapisy ustawy antylichwiarskiej? Ile wynoszą maksymalne opłaty związane z zaciągnięciem chwilówki?

Maksymalne koszty okołopożyczkowe przedstawiają się następująco:

 • dla chwilówki online w kwocie 500 zł na 30 dni – 141,44 zł;
 • dla chwilówki online w kwocie 800 zł na 30 dni – 226,3 zł;
 • dla chwilówki online w kwocie 1000 zł na 30 dni – 282,88 zł;
 • dla chwilówki online w kwocie 2000 zł na 30 dni – 565,76 zł.

Chwilówki online dla nowych klientów

Choć nowi klienci pożyczą na początku zdecydowanie mniejsze kwoty niż powracający klienci, lojalni pożyczkobiorcy, mogą liczyć na specjalne promocyjne warunki cenowe oraz wyższe kwoty pożyczek. Dla nowych klientów pożyczkodawcy oferują też darmowe chwilówki, czyli chwilówki bez odsetek, prowizji, ubezpieczenia i żadnych innych opłat. Jeśli sięgniesz po darmową pożyczkę i zwrócisz pieniądze na czas, nie zapłacisz za nie nią złotówki. RRSO takiego finansowania wyniesie 0 zł. Darmowe chwilówki oferuje obecnie kilkadziesiąt serwisów. Wśród nich m.in. Vivus, SzybkaGotówka, LendOn, Kuki i inne.

Darmowe chwilówki online— na co uważać?

Choć firmy pożyczkowe nie zarabiają bezpośrednio na udzielaniu darmowych chwilówek, takie produkty przynoszą im korzyści w długofalowej perspektywie. Jak to możliwe? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient, który nie zdoła spłacić pożyczki w terminie, będzie szukał możliwości przedłużenia terminu spłaty lub pożyczki refinansującej. Skorzystanie z takiej usługi wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Przed złożeniem wniosku o darmową chwilówkę, należy się upewnić że możemy zwrócić pieniądze w terminie. W innym przypadku, opóźnienia w spłacie mogą okazać się droższe od innych ofert które nie były za darmo.

Opłaty za przedłużenie terminu spłaty i refinansowanie

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić chwilówki w terminie, możesz skorzystać z przedłużenia okresu spłaty lub refinansowania. Takie usługi oferuje większość serwisów pożyczkowych.
Choć przedłużenie i refinansowanie umożliwią odroczenie terminu spłaty i uniknięcie konsekwencji opóźnień, wygenerują dodatkowe koszty. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest bowiem wpłata prowizji. Jej kwota zależy od kwoty pożyczki oraz okresu przedłużenia i często bywa porównywalna z kosztami zaciągnięcia samej chwilówki.

Chwilówki online — jak otrzymać chwilówkę?

Aby otrzymać chwilówkę online, musisz posiadać komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Proces wnioskowania o dodatkowe środki jest szybki i bardzo łatwy, a wymagania pożyczkodawców — minimalne. Do złożenia wniosku będą potrzebne podstawowe dane z dowodu osobistego, informacje o przychodach i kosztach, dane Twojego rachunku bankowego na który mają wpłynąć środki oraz aktualny numer telefonu. Wszystkie informacje wprowadzone do wniosku internetowego będą przekazane pożyczkodawcy online. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przydzielenia pożyczki również zostanie przekazana online. Tak więc wszystkie formalności są procesowane w 100% przez Internet korzystając z bezpiecznych połączeń tak aby Twoje dane nie zostały przechwycone kogoś innego niż pożyczkodawca.

Jak wybrać pożyczkodawcę?

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dodatkowych środków powinien być wybór pożyczkodawcy. Aby zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo, uniknąć oszustwa i nadużycia, korzystaj z usług sprawdzonych, znanych pożyczkodawców o ogólnopolskim zasięgu. Poszukiwania „tego jedynego” rozpocznij od analizy internetowych rankingów chwilówek. Takie zestawienia uwzględniają wszystkie najważniejsze informacje na temat aktualnie dostępnych na rynku chwilówek: dostępne kwoty, terminy spłaty, warunki otrzymania finansowania, itp.

Warunki otrzymania chwilówki

Aby otrzymać chwilówkę online, wystarczy:
mieć polskie obywatelstwo i mieszkać w Polsce;
spełnić określone przez pożyczkodawcę kryterium wieku. Niektóre serwisy udzielają pożyczek osobom od 18 r.ż., inne wymagają ukończonych 22 lub nawet 23 lat;
mieć własne konto w banku (jeśli jesteś jedynie współwłaścicielem konta, nie otrzymasz chwilówki), aktywny numer telefonu komórkowego i dowód osobisty;
mieć zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wiele firm pożyczkowych akceptuje dochody z niestandardowych źródeł: wynajmy nieruchomości, programu Rodzina 500+ czy alimentów;

Chwilówki online bez BIK i BIG?

Czy warunkiem otrzymania chwilówki jest pozytywna historia kredytowa w BIK-u? Czy osoba wpisana do rejestru dłużników może otrzymać dodatkowe środki? To są częste pytania użytkowników. Choć instytucje pozabankowe zdecydowanie przychylniej niż banki patrzą na mniej wiarygodnych klientów, nie wszystkie pożyczą pieniądze osobie z niskim scoringiem. Jeśli chcesz mieć pewność, że pożyczkodawca nie odprawi Cię z przysłowiowym kwitkiem, sięgnij po pożyczkę w firmie, która nie sprawdza kłopotliwej bazy. Rejestru BIK nie weryfikują m.in. Ferratum, Wandoo i TaniKredyt. Bazy KRD nie sprawdza Tani Kredyt, a baz BIG i ERIF — SzybkaGotówka.

Chwilówki online – minimum formalności

Chwilówkę można uzyskać korzystając z bardzo prostej procedury oraz przy minimum formalności. Większość instytucji pozabankowych udziela chwilówek online na oświadczenie. Bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów, wyciągów z konta bankowego czy zaświadczeń z zakładu pracy. Uproszczona do minimum procedura umożliwia pozyskanie dodatkowych środków bardzo szybko, nawet w ciągu kilkunastu minut. Pożyczkodawca podejmuje decyzję na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych pozyskanych ze sprawdzanych rejestrów. Pamiętaj jednak, by nie koloryzować rzeczywistości i nie podawać niezgodnych z prawdą informacji. Takie działania mogą skutkować wieloma konsekwencjami — począwszy od wypowiedzenia umowy pożyczkowej aż po odpowiedzialność karną.

Weryfikacja tożsamości klienta / danych osobowych

Weryfikacja danych osobowych klienta jest jednym z bardzo ważnych etapów procesu pożyczkowego. Jej głównym celem jest potwierdzenie tożsamości wnioskującego i ochrona interesów obu stron umowy. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym sposobem weryfikacji jest przelew bankowy na konto firmy pożyczkowej. Aby potwierdzić swoją tożsamość, wnioskujący przesyła pożyczkodawcy symboliczną kwotę (zazwyczaj 0,01 zł lub 1 zł). Dzięki temu pożyczkodawca może sprawdzić, czy dane właściciela konta zgadzają się z tymi wpisanymi we wniosku. Jeśli personalia są tożsame, może on sfinalizować sprawdzenie wniosku i wydać decyzję. Jeśli są odmienne — decyzja będzie odmowna.
Niezbędnym elementem weryfikacji tożsamości przelewem powinny być qwwwwwww-021środki na koncie. Co jednak w sytuacji, jeśli rachunek wnioskującego jest zupełnie pusty i nie ma na nim nawet symbolicznej złotówki?

Weryfikacja tożsamości klienta bez przelewu

Osoby, które nie mają na koncie ani grosza, mogą skorzystać z alternatywnego sposobu sprawdzenia personaliów. Niektórzy pożyczkodawcy (np. Extraportfel) udostępnili klientom specjalne aplikacje. Takie narzędzia w bezpieczny i szybki sposób łączą się z kontem bankowym, przekazując pożyczkodawcy wymagane dane. Abu z nich skorzystać nie trzeba instalować na urządzeniu żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy jedynie login i hasło do systemu bankowości internetowej.

Chwilówki online — wypłata pieniędzy w 15 minut

Wielu pożyczkodawców kusi możliwością otrzymania pieniędzy nawet w ciągu 15 minut. Żaden z nich nie daje jednak gwarancji otrzymania tak szybkiego transferu. Dlaczego?Tempo wypłaty środków zależy bowiem od kilku czynników. Jednym z kluczowych jest wspomniana wyżej weryfikacja tożsamości. Wyobraź sobie, że chcesz zweryfikować tożsamość przelewem. Jeśli prześlesz złotówkę na konto firmy pożyczkowej w tym samym banku, w którym znajduje się Twój rachunek, instytucja zaksięguje środki niemal natychmiast. Pożyczkodawca będzie mógł więc bardzo szybko dokończyć analizę wniosku i wydać decyzję. Co stanie się w sytuacji, jeśli prześlesz pieniądze na konto w innym banku? W takiej sytuacji tempo zaksięgowania złotówki będzie zależne od godzin sesji przelewów w obu bankach. W najlepszej sytuacji przelew trafi na konto pożyczkodawcy za kilka, w najgorszej — za kilkanaście godzin. Już na pierwszy rzut oka widać więc, że dalsza analiza wniosku, wydanie decyzji oraz wypłata pieniędzy będą musiały poczekać. Aby otrzymać pieniądze jak najszybciej, wybierz pożyczkodawcę, który ma konto „Twoim” banku. Dzięki temu proces potrwa bardzo szybko, a pieniądze otrzymasz w kwadrans.Chwilówkę online otrzymasz przelewem na wskazany pożyczkodawcy rachunek bankowy (ten sam, który posłużył do weryfikacji tożsamości).

Spłata chwilówki

W zależności od wybranego serwisu na zwrot pieniędzy będziesz miał 30, 45, 60, a nawet 61 dni.
Pamiętaj, że dniem spłaty pożyczki jest momentem zaksięgowania środków na koncie fimy pożyczkowej, a nie – jak wielu pożyczkobiorców błędnie sądzi — dzień wykonania przelewu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, dokonaj spłaty odpowiednio wcześniej.

Aby spłacić pożyczkę, możesz:

 • wykonać przelew w systemie bankowości internetowej. Wysłane w ten sposób środki dotrą na konto pożyczkodawcy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym;
 • zrealizować przekaz pocztowy. Jeśli wybierzesz taki sposób spłaty, środki mogą zostać zaksięgowane nawet po 3-4 dniach roboczych. Aby uniknąć opóźnień, zleć płatność odpowiednio wcześniej;
 • wysłać pieniądze online, przez Panel Klienta na stronie internetowej pożyczkodawcy. Aby dokonać płatności, zaloguj się do panelu użytkownika i znajdź zakładkę Spłać pożyczkę. Zintegrowany z serwisem integrator płatności online (np. PayU), umożliwi wykonanie szybkiej, bezpiecznej płatności. Jeśli spłacisz pożyczkę w ten sposób, pieniądze trafią na konto pożyczkodawcy nawet w ciągu kilkunastu sekund.

Widykacja chwilówek – konsekwencje i koszty opóźnień w spłacie chwilówki

Jeśli nie spłacisz chwilówki w terminie, pożyczkodawca może rozpocząć procedurę windykacyjną i:

 • naliczyć odsetki za opóźnienie,
 • wysyłać do Ciebie monity, czyli SMS-owe, listowne i e-mailowe przypomnienia o konieczności uregulowania zadłużenia,
 • stosować windykację telefoniczną,
 • przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować ją do sądu.

Ile kosztuje windykacja chwilówek?

Jeszcze kilka lat temu koszty windykacji chwilówek były bardzo wysokie. Koszt pojedynczych monitów dochodził do kilkudziesięciu złotych, a miesięczne opłaty windykacyjne nierzadko przewyższały kwoty pożyczek! Sytuacja uległa diametralnej zmianie w marcu 2016 roku. Właśnie wtedy weszły w życie znowelizowane zapisy ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wszystkie opłaty związane z nieterminową spłatą chwilówki nie mogą przekroczyć maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego, czyli 14% w skali roku.

Problemy ze spłatą — przedłużenie i refinansowanie

Klienci, którzy nie są w stanie spłacić chwilówki na czas, jednak chcą uniknąć dodatkowych kosztów i stresu, mogą skorzystać z przedłużenia terminu spłaty lub pożyczki refinansującej. Większość pożyczkodawców oferuje swoim klientom choćby jedną z dwóch możliwości.

Przedłużenie terminu spłaty to usługa, która pozwala odroczyć spłatę o 7, 14 lub 30 dni. Dzięki przedłużeniu zyskasz czas na zgromadzenie potrzebnej do spłaty kwoty. Warunkiem skorzystania z usługi jest wpłata prowizji.
Refinansowanie pożyczki to spłata aktualnie posiadanego zobowiązania kolejną chwilówką udzieloną przez firmę partnerską. Przepływ środków odbywa się z firmy A do firmy B, z wyłączeniem pożyczkobiorcy. Podobnie jak przedłużenie terminu spłaty, także refinansowanie wiąże się z koniecznością wpłaty prowizji. Jej koszt zależy od kwoty chwilówki i okresu spłaty i bywa porównywalny z kosztem standardowej pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *