Najlepsze chwilówki – jak wybrać najlepszą chwilówkę dla siebie

5 (100%) 3 votes

Chwilówki to potoczna nazwa pożyczek krótkoterminowych, udzielanych klientom indywidualnym. Najczęściej udziela się ich przez Internet. Rzadziej, w stacjonarnych placówkach lub w systemie obsługi domowej. W roli pożyczkodawców występują pozabankowe instytucje finansowe.
W polskim ustawodawstwie brakuje precyzyjnej, wyczerpującej definicji tego pojęcia. Zgodnie z prawem bankowym instytucją pozabankową jest każda spółka, która nie jest bankiem ani instytucją kredytową i która operuje znacznymi zasobami finansowymi i utrzymuje się z tej właśnie działalności..

Zasady udzielania pożyczek pozabankowych oraz obowiązki obu stron umowy regulują:

  • Ustawa o kredycie konsumenckim;
  • Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie ustawą antylichwiarską;
  • kodeks cywilny.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczkodawców m.in. obowiązek precyzyjnego informowania o całkowitym koszcie kredytu i przedstawiania klientom formularza informacyjnego, jeszcze przed podpisaniem umowy. Definiuje również kwestie związane z reklamowaniem pożyczek. Ustawa antylichwiarska określa limity kosztów pozaodsetkowych, maksymalne koszty windykacji czy wymagania, jakie musi spełnić podmiot świadczący działalność pożyczkową. Ustawa antylichwiarska eliminuje również szkodliwe dla pożyczkobiorców koszty związane z tak zwanym rolowaniem pożyczek, czyli przedłużaniem wymagalnego okresu spłaty pożyczki za dodatkową opłatą. Kodeks cywilny definiuje m.in. maksymalną wysokość odsetek i kształt umowy pożyczkowej.

Pomimo wielu regulacji prawnych rynek pożyczek pozabankowych nie jest jednak objęty formalnym nadzorem. Firmy pożyczkowe nie są zobligowane do publikowania informacji odnoszących się do ich działalności, np. statystyk dotyczących liczby i wartości udzielanych pożyczek.

Choć każda instytucja pozabankowa, która chce rozpocząć działalność, musi znaleźć się na liście Komisji Nadzoru Finansowego, instytucja ta nie sprawuje nad nimi ścisłej kontroli. Część instytucji jest również zrzeszona w organizacjach branżowych (np. Polskim Związku Instytucji Pozabankowych).

Kwoty i koszty chwilówek

W zależności od firmy kwoty chwilówek dla nowych klientów wahają się od 100 zł do 6000 zł. Najbardziej popularne kwoty udzielanych chwilówek to 300, 500 lub 1000 zł. U niektórych pożyczkodawców, powracający pożyczkobiorcy którzy spłacili wcześniejsze zobowiązania w terminie mogą wnioskować nawet o kwotę 10 000 zł lub więcej. Standardowy okres spłaty chwilówki wynosi 30 dni Na rynku istnieją jednak pożyczkodawcy, oferujący szybkie pożyczki na 45, 60, a nawet 65 dni. się Taka oferta jest skierowana do osób, które potrzebują gotówki na dłuższy okres lub nie są pewni czy będą w stanie spłacić chwilówkę w ciągu 30 dni i nie chcą narażać się na dodatkowe koszty w przypadku opóźnienia ze spłatą

Aktualne koszty chwilówek

Jeszcze kilka lat temu koszty zaciągnięcia chwilówki oraz opłaty związane z opóźnieniem w spłacie były bardzo wysokie. Sytuacja uległa diametralnej zmianie w 2016 roku gdy w marcu weszły w życie zapisy znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej. Głównym celem zmiany prawa była potrzeba wniesienia limitów dla pozaodsetkowych kosztów pożyczki pozabankowej. Maksymalne opłaty pozaodsetkowe nie mogą wynosić obecnie więcej niż 25% całkowitej kwoty chwilówki (część stała) oraz kolejne 30% w skali roku (część zmienna).

Jeśli okres spłaty wynosi rok, całkowity koszt pożyczki nie może przekroczyć 55% jej kwoty (25% część stała + 30% część zmienna). W przypadku pożyczki na 30 dni, może być to 27,5% (25% – część stała + 2,5% część zmienna).

Maksymalna wysokość odsetek towarzyszących zaciągnięciu chwilówki nie uległa zmianie. Obecnie wynosi ona 4-krotność stopy lombardowej NBP, czyli 10 proc. w skali roku.

Przykład.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, maksymalne koszty odsetkowe za udzielenie chwilówki nie mogą być wyższe niż:

dla pożyczki w kwocie 500 zł na 30 dni – 141,44 zł;
dla pożyczki w kwocie 800 zł na 30 dni – 226,3 zł;
dla pożyczki w kwocie 1000 zł na 30 dni – 282,88 zł;
dla pożyczki w kwocie 2000 zł na 30 dni – 565,76 zł.

Darmowe chwilówki – czyli za 0zł

Darmowe chwilówki to ciekawa propozycja, dedykowana nowym klientom, czyli osobom, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług danej firmy pożyczkowej.  Vivus był pierwszym pożyczkodawcą który zapoczątkował udzielanie chwilówek za 0 zł. W ślad za nim szybko podążyły kolejne serwisy – Filarum, ViaSMS, InCredit, NetCredit czy LendOn.

Darmowe pożyczki powstały z myślą o przyciągnięciu (i zatrzymaniu) nowych klientów. Aby osiągnąć ten cel, serwisy pożyczkowe zaczęły oferować promocyjne chwilówki za 0 zł. Ponieważ klienci nie muszą płacić odsetek, prowizji lub ponosić innych kosztów, RRSO darmowej chwilówki wyniesie 0%, a kwota do spłaty będzie taka sama jak kwota kórą otrzymał klient w dniu wypłaty pożyczki. Jedynym warunkiem, który klienci muszą spełnić żeby chwilówka była zupełnie za darmo to terminowa spłata całej kwoty pożyczki. Jeśli klient spóżni się ze zwrotem środków nawet o jeden dzień, pożyczkodawca może anulować promocyjne warunki i naliczy standardowe koszty.
Pożyczkodawcy nie zarabiają na udzielaniu darmowych chwilówek więc darmowe chwilówki są formą marketingu i sposobem na umożliwienie nowym klientom zapoznanie się z ofertą pożyczkodawcy. Firmy pożyczkowe chcą w ten sposób pozyskać nowych lojalnych klientów, którzy będą później regularnie korzystać z ich usług gdy zajdzie taka potrzeba.

Warto wiedzieć że niektóre firmy pożyczkowe są właścicielem kilku serwisów. W takim przypadku, darmową pożyczkę klient otrzyma tylko w jednym z nich. Klienci którzy chcą skorzystać z darmowej chwilówki po raz kolejny, powinni wybrać serwis należący do innej firmy pożyczkowej.

Jak otrzymać chwilówkę?

Większość firm pożyczkowych udziela chwilówek ‘na dowód’ osobisty. Dostarczanie zaświadczeń, potwierdzających dochód nie jest konieczne. Choć taka procedura obowiązuje w większości serwisów, w przypadku wyższych kwot, niektóre firmy mogą poprosić o dodatkowe informacje potwierdzające wysokość dochodów. Większość serwisów udzielających pożyczek typu chwilówka określa stawiane wymagania na swoich stronach internetowych w celu usprawnienia całego procesu. W celu otrzymania chwilówki wystarczy więc przygotować te informacje i złożyć wniosek online na jedną lub więcej ofert które są najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Decycja o przyznaniu chwilówki jest niemal błyskawiczna i wszystkie formalności związane z wypłatą środków na konto klienta można również wypełnić online.

Kto może otrzymać chwilówkę?

Szczegółowe wymagania w stosunku do pożyczkobiorców określa każda instytucja pozabankowa i z reguły można je znaleźć na stronie internetowej pożyczkodawcy Większość z nich wymaga od pożyczkobiorców spełnienia tylko kilku podstawowych wymagań:

spełnienia określonego kryterium wieku (niektóre firmy udzielają chwilówek osobom od 18, inne — od 20, a nawet 23 r.ż.);
posiadania polskiego obywatelstwa, a w chwili wnioskowania o pożyczkę — miejsca zamieszkania na terenie Polski;
posiadania dowodu osobistego, konta w banku oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego.

Niektórzy pożyczkodawcy uzależniają swoją decyzję od wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej i Biurach Informacji Gospodarczej. Nie wszystkie informacje o pożyczkobiorcy w powyższych biurach muszą być idealne. Większość firm pożyczkowych posiada dużo bardziej elastyczne kryteria oceny wiarygodności kredytowej niż banki więc drobne zaległości w spłacie innych zobowiązań lub wysokie zadłużenie nie muszą być powodem odmowy udzielenia pożyczki, w szczególności dla klientów którzy wnioskują o niskie kwoty.

Jak złożyć wniosek o chwilówkę?

Aby złożyć wniosek o chwilówkę, warto zajrzeć do naszego rankingu najlepszych chwilówek i wybrać tę, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Następnie odwiedź stronę internetową pożyczkodawcy i wybierz kwotę pożyczki i preferowany termin spłaty. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie krótkiego wniosku i rejestracja w systemie. Większość wniosków zawiera podstawowe pytania na temat pożyczkobiorcy oraz jego aktualnej sytuacji finansowej:

dane personalne — imię i nazwisko, numer PESEL, adres;
dane teleadresowe — numer telefonu i adres e-mail;
numer konta bankowego;
źródło dochodu;
wysokość dochodu;
wysokość miesięcznych wydatków/kosztów utrzymania;
wysokość aktualnie spłacanych rat innych pożyczek i kredytów.

W treści formularza mogą pojawić się również pytania dotyczące posiadanych nieruchomości i ruchomości (np. pojazdów), daty otrzymania wynagrodzenia czy liczby dzieci.

Kolejnym etapem procesu składania wniosku pożyczkowego jest konieczność potwierdzenia własnej tożsamości. Taka procedura minimalizuje ryzyko pożyczania pieniędzy na wyłudzone bądź skradzione dane, zapewniając bezpieczeństwo transakcji pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Aby zweryfikować tożsamość, wnioskujący musi wykonać przelew na konto firmy pożyczkowej. Jego kwota wynosi z reguły 0,01 lub 1 zł. Kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane, pożyczkodawca może sprawdzić, czy dane właściciela rachunku są identyczne z tymi, które figurują we wniosku. Jeśli o chwilówkę wnioskuje Jan Kowalski, ta sama osoba musi być więc posiadaczem konta z którego został wykonany przelew. Zdarza się, że firmy pożyczkowe stosują dodatkową telefoniczną weryfikację klientów.

Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, pożyczkodawca przeanalizuje wniosek i wyda decyzję. Przekaże ją e-mailem i SMS.W przypadku pozytywnej decyzji, klient może otrzymać pieniądze nawet w ciągu kilkunastu minut..

Chwilówka w 15 minut — kiedy to możliwe?

Chwilówka w 15 minut od momentu złożenia wniosku to obietnica jaką składa swoim klientom większość serwisów udzielających chwilówek. Warto pamiętać, że symboliczny kwadrans nie jest standardem, a okres potrzebny do otrzymania pieniędzy zależy od kilku istotnych kwestii. Pierwszą i najważniejszą jest sposób weryfikacji tożsamości. Standardowym sposobem sprawdzenia personaliów jest opisany w poprzednim akapicie przelew weryfikacyjny. Jeśli zależy Ci na tym, aby otrzymać pieniądze jak najszybciej, wybierz pożyczkodawcę, który posiada konto w tym samym banku co Ty. Dlaczego to ważne? Jeśli prześlesz złotówkę na rachunek w tej samej instytucji, zostanie ona zaksięgowana w ciągu kilkunastu sekund. Przelewy pieniężne pomiędzy rachunkami w jednym banku są bowiem realizowane w ekspresowym tempie. Pożyczkodawca będzie mógł więc bardzo szybko dokonać weryfikacji wniosku i wydać decyzję. Jeśli prześlesz pieniądze na konto w innym banku, godzina jego zaksięgowania będzie zależna od terminów sesji przelewów w obu instytucjach. Może się więc okazać, że na samą weryfikację wniosku będziesz musiał poczekać kilka godzin.

Jak przyspieszyć wypłatę środków?

Jeśli zależy Ci na tym, by otrzymać pieniądze jak najszybciej, skorzystaj z usług firmy, która pozwala zweryfikować tożsamość przy pomocy aplikacji, bez konieczności przelewania złotówki. Dzięki temu potwierdzisz personalia w ekspresowym tempie i nie będziesz musiał czekać na zaksięgowanie przelewu weryfikacyjnego. Pieniądze przesyłane do Ciebie szybkim przelewem bankowym będziesz miał na koncie nawet w ciągu kilku minut po otrzymaniu pozytywnej decyzji.

Chwilówki a historia kredytowa w BIK i BIG

Firmy pożyczkowe słyną ze swojej otwartości na potrzeby wszystkich klientów jednak nie wszystkie udzielą chwilówki osobie z bardzo negatywną historią kredytową. Jeśli zależy Ci na tym, aby znaleźć pożyczkodawcę z bardzo liberalnymi kryteriami udzielania pożyczek, złóż wniosek tylko tam gdzie informacje w BIK i BIG nie są decydującym czynnikiem lub w ogóle nie są brane pod uwagę. Bardzo liberalne krytria weryfikacji oferuja miedzy innymi takie firmy pożyczkowe jak Ferratum, Wandoo, TaniKredyt lub SzybkaGotówka.

Spłata chwilówki

Pożyczkodawcy najczęściej umożliwiają spłatę chwilówki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Większość firm pożyczkowych umożliwia dokonanie przelewu bankowego poprzez panel klienta do którego użytkownicy mają dostęp.

Należy pamiętać, że za datę spłacenia chwilówki przyjmuje się nie moment realizacji przelewu, lecz dzień zaksięgowania pieniędzy na koncie pożyczkodawcy. Jeśli planujesz spłacić chwilówkę przelewem pocztowym, zrób to co najmniej 3 – 4 dni przed upływem okresu spłaty. Dzięki temu będziesz miał pewność, że pieniądze dotrą w terminie, a firma pożyczkowa nie obciąży Cię dodatkowymi kosztami (W przypadku spłaty przelewem bankowym, spłaty najlepiej dokonać co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem spłaty, szczególnie jeżeli rachunek bankowy pożyczkodawcy jest prowadzony w innym banku niż Twój.

Opóźnienia w spłacie chwilówki — konsekwencje

Jeśli zaciągnąłeś darmową chwilówkę, opóźnienie w spłacie może skutkować anulowaniem promocyjnych warunków oraz naliczeniem standardowych opłat. To jednak nie wszystko. Jeśli zwłoka w spłacie będzie się przedłużać, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i:
obciążyć klienta odsetkami karnymi za opóźnienie w spłacie;
wysyłać do Ciebie monity, czyli SMS-owe, e-mailowe oraz listowne przypomnienia o konieczności uregulowania zadłużenia;
stosować windykację telefoniczną.

Ile kosztuje windykacja chwilówek?

Wspomniana wyżej ustawa antylichwiarska wprowadziła nie tylko limity kosztów pozaodsetkowych, ale również windykacyjnych. Wszystkie opłaty związane z nieterminową spłatą chwilówki (koszt odsetek, monitów i innych działań windykacyjnych) nie mogą nie być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie określone w art. 481 § 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego. Ich wysokość jest dwukrotnością wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie i obecnie wynosi 14% w skali roku.

Opłaty za przedłużenie terminu spłaty chwilówki

Przedłużenie terminu spłaty jest skutecznym sposobem na uniknięcie konsekwencji nieterminowej spłaty pożyczki.. Usługa ta umożliwia odroczenie pierwotnego terminu zwrotu środków o 7,14 lub 30 dni. Co ważne, warunkiem przedłużenia terminu spłaty jest konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty. Jej kwota zależy od kwoty pożyczki oraz okresu przedłużenia i często bywa porównywalna z kosztami samej chwilówki.

Odstąpienie od umowy chwilówki

Zgodnie z prawem pożyczka pozabankowa jest rodzajem kredytu konsumenckiego. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim pożyczkodawcy mogą więc odstąpić od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz odstąpienia (zazwyczaj jest on jednym z załączników do umowy pożyczkowej). Dokument należy dostarczyć pożyczkodawcy osobiście, wysłać pocztą, faksem lub e-mailem. Kwotę pożyczki należy odesłać niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia formularza odstąpienia) na wskazane przez pożyczkodawcę konto.

Jak wybrać najlepszą chwilówkę?

Jednym z częstych pytań które nurtują klientów to jak wybrać najlepszą ofertę chwilówki dla siebie. Najlepszą chwilówkę wybierzemy wtedy kiedy dostosujemy wszystkie parametry pożyczki do własnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości finansowych. W tym należy wziąć pod uwagę kwotę pożyczki, wszystkie koszty związane z udzieleniem pożyczki, okres spłaty oraz wysokość raty. Najszybszym i wygodnym sposobem na porównanie dostępnych na rynku ofert jest skorzystanie z porównywarki chwilówek oraz rankingów najlepszych ofert dla różnych kategorii chwilówek. Porównywarka chwilówek umożliwia klientom podjęcie szybkiej decyzji w oparciu o aktualne informacje i oferty kilkudziesięciu firm pożyczkowych w jednym miejscu. W ten sposób klienci mogą przeanalizować dostępne kwoty, okresy spłaty oraz szczegółowe warunki udzielania pożyczek największych jak również tych mniejszych pożyczkodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *